Bydis Bws Cymdeithas Mudiadau Trafnidiaeth Gymunedol Sir Benfro (PACTO)

Rydym wedi ymuno â Bydis Bws Cymdeithas Mudiadau Trafnidiaeth Gymunedol Sir Benfro (PACTO) er mwyn rhoi cyfle i deithwyr Bwcabus ar wasanaeth 642 yn Sir Benfro ddysgu mwy am y gwasanaeth Bydis Bws a hynny ddydd Gwener, 9 Chwefror.

Bydd Bydis Bws yn bresennol ar siwrnai ddwyffordd 313 i Clarbeston Road.  Bydd modd eu hadnabod gan y byddant yn gwisgo siacedi melyn a byddant yn awyddus i glywed eich sylwadau ac i ateb eich cwestiynau.

Gwaith Bydis Bws yw cefnogi pobl sy'n cael anhawster defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus neu drafnidiaeth gymunedol am ba bynnag reswm. Mae Bydis Bws yn croesawu atgyfeiriadau gan y rheiny sy'n teimlo y gallent gael budd o'r gwasanaeth.  Maent hefyd yn chwilio am ragor o wirfoddolwyr sydd â diddordeb mewn helpu eraill i gael y gorau o drafnidiaeth gyhoeddus.

Yn ôl

Bydis Bws Cymdeithas Mudiadau Trafnidiaeth Gymunedol Sir Benfro (PACTO)
05/02/2018Bydis Bws Cymdeithas Mudiadau Trafnidiaeth Gymunedol Sir Benfro (PACTO)

Rydym wedi ymuno â Bydis Bws Cymdeithas Mudiadau Trafnidiaeth ...

Teithwyr: Byddwch yn ymwybodol y gallai eira a rhew darfu ar wasanaethau heddiw. Cysylltwch â'r ganolfan alwadau a… https://t.co/iPeDfF3p2i 2 wythnosau ago

Passengers please be aware that snow and ice may disrupt services today contact call centre for updates. Call 01239 801 601 2 wythnosau ago