.
.

Bydis Bws Cymdeithas Mudiadau Trafnidiaeth Gymunedol Sir Benfro (PACTO)

Rydym wedi ymuno â Bydis Bws Cymdeithas Mudiadau Trafnidiaeth Gymunedol Sir Benfro (PACTO) er mwyn rhoi cyfle i deithwyr Bwcabus ar wasanaeth 642 yn Sir Benfro ddysgu mwy am y gwasanaeth Bydis Bws a hynny ddydd Gwener, 9 Chwefror.

Bydd Bydis Bws yn bresennol ar siwrnai ddwyffordd 313 i Clarbeston Road.  Bydd modd eu hadnabod gan y byddant yn gwisgo siacedi melyn a byddant yn awyddus i glywed eich sylwadau ac i ateb eich cwestiynau.

Gwaith Bydis Bws yw cefnogi pobl sy'n cael anhawster defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus neu drafnidiaeth gymunedol am ba bynnag reswm. Mae Bydis Bws yn croesawu atgyfeiriadau gan y rheiny sy'n teimlo y gallent gael budd o'r gwasanaeth.  Maent hefyd yn chwilio am ragor o wirfoddolwyr sydd â diddordeb mewn helpu eraill i gael y gorau o drafnidiaeth gyhoeddus.

Yn ôl

TrawsCymruT1C
05/04/2018TrawsCymruT1C

O 16 Ebrill 2018, mae Llywodraeth Cymru yn gwneud newidiadau i ...

Cofiwch - Newidiadau o ran diwrnodau ac amserau gweithredu yn ystod Gŵyl y Banc. Ni fydd gwasanaeth Bwcabus ddydd L… https://t.co/LrzeJaAiTW 6 awr ago

Call agents working in the Bwcabus call centre are committed to receiving Dementia Friendly Training within the next month #DAW2018 11 awr ago