.
.
.
.

Cymorthfeydd Bysiau Lleol

Dewch draw i ddysgu mwy ac i ddweud eich dweud

Er mwyn rhoi cyfle i bobl ddweud eu dweud, mae'r cymorthfeydd bysiau canlynol yn cael eu cynnal:

* Marchnad Ffermwyr, Hwlffordd ddydd Gwener, 6 Hydref 2017 rhwng 9:00 a 12:00

* Heol Newydd, Llandysul ddydd Mercher, 11 Hydref 2017 rhwng 10:00 a 12:00

* Heol y Coleg, Castellnewydd Emlyn ddydd Gwener, 13 Hydref 2017 rhwng 10:00 a 12:00

Llanbedr Pont Steffan ger arhosfan fysiau Natwest ddydd Gwener, 20 Hydref 2017 rhwng 10:00 a 12:00

* Sgwâr Alban, Aberaeron ddydd Gwener, 20 Hydref 2017 rhwng 13:00 a 15:00

 Bydd cymhorthfa fysiau deithiol yn cael ei chynnal yn ardal weithredu Bwcabus yn Sir Benfro ddydd Mercher, 4 Hydref 2017 ar yr amserau canlynol:

* Trecŵn, lloches bws - 10:00 - 10:40

* Cas-mael, ger ysgol - 11:00 - 11:40

* Maenclochog, ger maes chware - 12:00 - 12:40

* Spittal, gyferbyn The Pump on the Green - 13:30 - 14:10

* Croes Cas-lai, lloches bws - 14:30 - 15:10

Graphic Image

Yn ôl

21/09/2017Cymorthfeydd Bysiau Lleol

Dewch draw i ddysgu mwy ac i ddweud eich dweud. I roi cyfle i ...

RT Bydd Ffair Nadolig Llandysul ar 1af o Ragfyr. Llandysul Christmas Fair will be 1st December. https://t.co/Ri2sozIRAM 2 ddiwrnod ago

Don't forget - Bwcabus invites you to the Bus Surgeries being held in #Lampeter and #Aberaeron https://t.co/kFWdm0fdeA 2 ddiwrnod ago