.
.
.
.

Newyddion

21 Medi 2017Cymorthfeydd Bysiau Lleol

Dewch draw i ddysgu mwy ac i ddweud eich dweud. I roi cyfle i bobl gael dweud eu dweud, rydym yn cynnal cymorthfeydd bysiau.

I ddarllen rhagor
HIP HIP HWRÊ
24 Awst 2017HIP HIP HWRÊ

Heddiw mae Bwcabus wedi cyrraedd carreg filltir arall drwy ddathlu 8 mlynedd o gynnig gwasanaeth.

I ddarllen rhagor
Cynllun trafnidiaeth hyblyg yn cael ei lansio
21 Gorffenaf 2017Cynllun trafnidiaeth hyblyg yn cael ei lansio

Mae gwasanaeth bws hyblyg i bobl sy'n byw mewn ardaloedd gwledig wedi'i lansio yn Sir Benfro.

I ddarllen rhagor
7 Gorffenaf 2017TrawsCymru

Mae bysiau pellter hir TrawsCymru yn ffordd berffaith o grwydro o le i le yng Nghymru. O ddydd Sadwrn 8 Gorffennaf 2017 ymlaen mae Llywodraeth Cymru yn cynnig teithiau rhad ac am ddim i bawb ar benwythnosau ar rwydwaith TrawsCymru.

Cofiwch fod y cynnig hwn yn berthnasol i wasanaethau TrawsCymru yn unig a chodir y prisiau arferol ar gyfer teithio ar Bwcabus.

I ddarllen rhagor
23 Mawrth 2017NEWIDIADAU I BRISIAU

O'r 2il Ebrill 2017 ymlaen, bydd prisiau teithio ar y bws yn cynyddu ond byddwn yn ceisio cadw'r costau mor isel â phosibl lle bo'n bosibl.  

Bydd Tocyn Sadwrn Bwcabus yn dod i ben ar 1 Ebrill 2017, ac ni fydd y cynnig ar gael ar ôl hyn.

I ddarllen rhagor

21/09/2017Cymorthfeydd Bysiau Lleol

Dewch draw i ddysgu mwy ac i ddweud eich dweud. I roi cyfle i ...

RT Bydd Ffair Nadolig Llandysul ar 1af o Ragfyr. Llandysul Christmas Fair will be 1st December. https://t.co/Ri2sozIRAM 2 ddiwrnod ago

Don't forget - Bwcabus invites you to the Bus Surgeries being held in #Lampeter and #Aberaeron https://t.co/kFWdm0fdeA 2 ddiwrnod ago