.
.

Gwybodaeth Weithredol, Amserlenni a Mapiau Ardal:

Ardal Bwcabus yng Ngogledd Sir Gaerfyrddin a De Ceredigion

Gwasanaeth yn gweithredu o ddydd Llun i ddydd Sadwrn o 7am – 7pm

Cliciwch yma i weld ardal Bwcabus yng Ngogledd Sir Gaerfyrddin a De Ceredigion

Amserlenni Teithiau Penodedig Bwcabus  

Mae gan Bwcabus nifer o deithiau sefydlog sy'n gweithredu ar ddiwrnodau penodol. Nid oes angen archebu'r teithiau sefydlog ymlaen llaw. Gallwch droi i fyny a dal y bws fel y byddech yn ei wneud ar gyfer gwasanaeth bws arferol.

Cliciwch yma i weld Amserlenni Teithiau Penodedig Bwcabus 

Os nad oes gwasanaeth bws yn eich ardal neu os nad yw’r amserau’n addas, manteisiwch ar wasanaeth Bwcabus sy’n ymateb i’r galw. Gallwch ffonio staff ein canolfan alwadau 01239 801 601 i weld a oes lle ar gael ar Bwcabus. Gellir archebu taith hyd at fis ymlaen llaw.

Archebwch erbyn 7pm os hoffech deithio cyn 2pm y diwrnod wedyn. Archebwch erbyn 11.30am os hoffech deithio ar ôl 2pm y prynhawn hwnnw.

Mae’r gwasanaeth yn galluogi pobl i deithio rhwng pentrefi a threfi lleol ym mharth Bwcabus neu i gysylltu â’r prif wasanaethau bysiau gan deithio ymhellach i lefydd megis Aberaeron, Aberystwyth, Aberteifi a Chaerfyrddin.

Bwcabus a'r Gwasanaethau Cysylltu

Mae gwasanaeth Bwcabus yn cysylltu â nifer o wasanaethau bysiau'r prif lwybrau teithio hefyd:

Cliciwch yma i weld y map Bwcabus a'r gwasanaethau Cysylltu

Cliciwch yme i weld Amserlenni newydd Gwasanaethau T1, T1c & T1s

Cliciwch yma i weld Amserlen Gwasanaeth T5

Cliciwch yma i weld Amserlen Gwasanaeth 460 

Cliciwch yma i weld Amserlen Gwasanaeth 554 / X50 / T5. Amserlen Dydd Sul

Cliciwch yma i weld Amserlen Gwasanaeth 585

Cliciwch yma i weld Amserlen Gwasanaeth 588

Cofiwch fod y gwasanaethau bws canlynol hefyd yn gweithredu yn ardal Bwcabus:

Cliciwch yma i weld Gwasanaeth Bws 289

Cliciwch yma i weld Gwasanaeth Bws 441

Cliciwch yma i weld Gwasanaeth Bws 540 (Dyddiadau Coleg yn unig)

Cliciwch yma i weld Gwasanaeth Bws 551 (Dyddiadau Coleg yn unig)

I gael rhagor o wybodaeth am amserlenni bysiau, ewch i wefan Traveline Cymru.

Bydis Bws
14/06/2018Bydis Bws

Rydym wedi ymuno â Bydis Bws Cymdeithas Mudiadau Trafnidiaeth ...

Atgoffwn fod angen danfon eich holiadur mewn erbyn Dydd Gwener 20fed er mwyn cael cyfle o ennill £200 Reminder to… https://t.co/5Tuf9vtwCY 4 diwrnod ago

RT **SERVICE UPDATE** The 11.40 T1 Aberystwyth to Lampeter is currently operating 30 mins late due to roadworks at L… https://t.co/WIURMiFvUi 4 diwrnod ago