.
.

Gwybodaeth Weithredol, Amserlenni a Mapiau Ardal:

Ardal Bwcabus - Yn Sir Penfro

Service operates Monday – Friday 7am – 6.30pm and Saturday 9am – 5pm

Cliciwch yma i weld ardal Bwcabus Newydd yn Sir Penfro

Amserlenni Teithiau Penodedig Bwcabus  

Mae gan Bwcabus nifer o deithiau sefydlog sy'n gweithredu ar ddiwrnodau penodol. Nid oes angen archebu'r teithiau sefydlog ymlaen llaw. Gallwch droi i fyny a dal y bws fel y byddech yn ei wneud ar gyfer gwasanaeth bws arferol.

Cliciwch yma i weld Amserlenni Teithiau Penodedig Bwcabus 

Os nad oes gwasanaeth bws yn eich ardal neu os nad yw’r amserau’n addas, manteisiwch ar wasanaeth Bwcabus sy’n ymateb i’r galw. Gallwch ffonio staff ein canolfan alwadau 01239 801 601 i weld a oes lle ar gael ar Bwcabus. Gellir archebu taith hyd at fis ymlaen llaw.

Archebwch erbyn 7pm os hoffech deithio cyn 2pm y diwrnod wedyn. Archebwch erbyn 11.30am os hoffech deithio ar ôl 2pm y prynhawn hwnnw.

Mae’r Bwcabus yn galluogi pobl i deithio rhwng trefi a phentrefi lleol o fewn y rhanbarth neu i gysylltu â’r prif wasanaethau bysiau er mwyn teithio ymhellach i lefydd megis Abergwaun, Hwlffordd, Aberteifi ac Arberth.

 Bwcabus a'r Gwasanaethau Cysylltu

Mae gwasanaeth Bwcabus yn cysylltu â nifer o wasanaethau bysiau'r prif lwybrau teithio hefyd:

Cliciwch yma i weld y map Bwcabus a'r gwasanaethau Cysylltu

Cliciwch yma i weld Amserlen Gwasanaeth T5 

Cliciwch yma i weld Amserlen Gwasanaeth 313

Cliciwch yma i weld Amserlen Gwasanaeth 413

Cliciwch yma i weld Amserlen Gwasanaeth 430 

Cofiwch fod y gwasanaethau bws canlynol hefyd yn gweithredu yn ardal Bwcabus:

Cliciwch yma i weld Galw am Fws Ar Ddydd Llun O Glydau i Arberth

Cliciwch yma i weld Galw am Fws Ar Ddydd Mercher O Glydiau i Aberteifi

Cliciwch yma i weld Taflen Dydd Gwener Abergwaun

I gael rhagor o wybodaeth am amserlenni bysiau, ewch i wefan Traveline Cymru.

Bydis Bws
14/06/2018Bydis Bws

Rydym wedi ymuno â Bydis Bws Cymdeithas Mudiadau Trafnidiaeth ...

Atgoffwn fod angen danfon eich holiadur mewn erbyn Dydd Gwener 20fed er mwyn cael cyfle o ennill £200 Reminder to… https://t.co/5Tuf9vtwCY 4 diwrnod ago

RT **SERVICE UPDATE** The 11.40 T1 Aberystwyth to Lampeter is currently operating 30 mins late due to roadworks at L… https://t.co/WIURMiFvUi 4 diwrnod ago