.
.
Amserau Nadolig
.

Amdanom ni

Beth yw Bwcabus?

Mae Bwcabus yn wasanaeth bws lleol cwbl hwylus sydd wedi’i deilwra yn bwrpasol i anghenion y teithwyr gan ei fod yn ymateb i geisiadau ymlaen llaw am deithiau penodol. Mae’r gwasanaeth yn gweithredu rhwng 7am a 7pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn yn yr ardal a ddangosir ar y map drosodd.

Mae’r gwasanaeth yn galluogi pobl i deithio rhwng pentrefi a threfi lleol ym mharth Bwcabus neu i gysylltu â’r prif wasanaethau bysiau gan deithio ymhellach i lefydd megis Aberaeron, Aberystwyth, Aberteifi a Chaerfyrddin. Cliciwch yma i weld y map

Gall Bwcabus eich helpu p’un a ydych angen cyrraedd apwyntiadau gofal iechyd, gwasanaethau lleol, gwaith, hyfforddiant neu i ymweld â theulu a ffrindiau. Mae ein cerbydau yn darparu llawr isel a mynediad hawdd ac mae ganddynt le ar gyfer bygis a chadair olwyn.

Sut ydw i’n defnyddio Bwcabus?

• Gallwch gofrestru eich manylion am ddim ar ein gwefan neu drwy ffonio ein canolfan alwadau ddwyieithog

sydd ar agor o 7am – 7pm, 7 diwrnod yr wythnos. Gweler isod i gael manylion.

• I archebu eich siwrnai, ffoniwch ein canolfan alwadau:

Cyn 7pm os hoffech deithio’r bore nesaf

Erbyn 11:30am os hoffech deithio’r prynhawn hwnnw

Os yw’n bosibl, dylech archebu eich siwrnai ymlaen llaw a phan fyddwch yn ffonio, cofiwch archebu eich siwrnai adref.

Hefyd, mae Bwcabus yn gweithredu nifer o deithiau penodedig lle nad oes angen archebu ymlaen llaw.

Mae amserlenni ar gael ar ein gwefan neu ffoniwch ein canolfan alwadau i gael rhagor o fanylion.

13/01/2017Newidiadau i Wasanaethau Llwybr Sefydlog

Rhaid i deithwyr fod yn ymwybodol o'r newidiadau i wasanaethau ...

The met office have issued a yellow snow warning for tomorrow. Please keep us updated about the weather and road conditions in your area. 8 diwrnod ago

Wrth i'r rhagolygon addo tywydd gwael sicrhewch eich bod yn ymwybodol o Brotocol Tywydd Garw Bwcabus https://t.co/rGkwctOpAB 9 diwrnod ago