.
.

Amdanom ni

Beth yw Bwcabus?

Mae Bwcabus yn wasanaeth bws lleol cwbl hwylus, sy’n gweithredu mewn parth penodol gan ddarparu gwasanaethau llwybrau sefydlog a theithiau sy’n ymateb i’r galw, sy’n caniatáu ichi deithio i leoliad o’ch dewis ac ar amser  o’ch dewis, o’i gymharu â gwasanaeth bws cyffredin.

Mae’r gwasanaeth yn galluogi pobl i deithio rhwng trefi a phentrefi lleol neu i gysylltu â phrif wasanaethau bysiau er mwyn teithio ymhellach. Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth weithredol

Gall Bwcabus eich helpu p’un a ydych angen cyrraedd apwyntiadau gofal iechyd, gwasanaethau lleol, gwaith, hyfforddiant neu i ymweld â theulu a ffrindiau. Mae ein cerbydau yn darparu llawr isel a mynediad hawdd ac mae ganddynt le ar gyfer bygis a chadair olwyn.

Sut ydw i’n defnyddio Bwcabus?

CAM 1: Gallwch gofrestru eich manylion am ddim ar ein gwefan neu drwy ffonio ein canolfan alwadau ddwyieithog sydd ar agor o 7am – 7pm, 7 diwrnod yr wythnos.

CAM 2: Unwaith yr ydych yn barod i ddefnyddio’r gwasanaeth, cysylltwch â’n canolfan alwadau ddwyieithog gyfeillgar

CAM 3: Rhowch fanylion llawn eich taith i’r asiant galwadau – mae mor syml â hynny

Mae pob taith yn ddibynnol ar y gwasanaeth sydd ar gael a byddant yn cael eu trefnu ar sail y cyntaf i’r felin.

Cofiwch archebu cyn 7pm os hoffech deithio’r bore nesaf

Archebwch erbyn 11:30am os hoffech deithio’r prynhawn hwnnw

Os yw’n bosibl, dylech archebu eich siwrnai ymlaen llaw a phan fyddwch yn ffonio, cofiwch archebu eich siwrnai adref.

Hefyd, mae Bwcabus yn gweithredu nifer o deithiau penodedig lle nad oes angen archebu ymlaen llaw.

 

COFIWCH

  • Gall teithwyr wneud archebion rheolaidd

  • Gellir archebu taith hyd at fis ymlaen llaw

  • Cynigion ar docynnau ar gael i gymudwyr cyson

  • Tocynnau ar gael ar gyfer cysylltu â gwasanaethau eraill yn yr ardal

  • Derbynnir Cerdyn Teithio Rhatach Cymru

  • Derbynnir FyNgherdynTeithio

  • Gwasanaeth o ddrws I ddrwd ar gael (Telerau ac Amodau’n berthnasol)

  • Bysiau hygyrch, hwylus

  • Lle I gadair olwyn a phramiau

  • Cofrestru am ddim

Bydis Bws
14/06/2018Bydis Bws

Rydym wedi ymuno â Bydis Bws Cymdeithas Mudiadau Trafnidiaeth ...

Passengers please be aware: The 17:05 T1 service is not operating due to a breakdownNodyn i sylw’r teithwyr: Mae gw… https://t.co/JNX5vmREaE 5 diwrnod ago

The A484 has re-opened under the traffic control. The 460 timetable will resume, however, delays are likely due to… https://t.co/KJOyxQ0HX1 5 diwrnod ago